Idé og konseptarbeiderstudier

Allerede tidlig i planprosessen inviterte vi til befolkningen til å delta. 13 grupper fikk tildelt hvert sitt tema.

Gruppene bestod av både fagfolk, engasjerte innbyggere og administrasjonen i kommunen. Her kan du lese resultatene av studiene.

1. Byene i byen

2. Energibyen Stavanger

3. Folkehelse og livskvalitet

4. Globalisering, gentrifisering og urbanisering

5. Handelsbyen Stavanger

6. Kulturarenaplanen

7. Kulturbyen Stavanger

8. Matbyen Stavanger

9. Oljebyen Stavanger

10. Studentbyen Stavanger

11. Tilgjengelighet

12. Turistbyen Stavanger

13. En by er et sted 

Kontakt oss

Ole Martin Lund
Kommuneplansjef

Tor Brynjar Welander
Prosjektleder

Følg oss på Facebook!

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam