Konsekvensutredning

Konsekvensvurderingen beskriver og dokumenterer hvilke virkninger arealendringene i planforslaget gir for samfunn og miljø.

Konsekvensutredningen utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget for Kommunedelplan for Stavanger sentrum 2015-2030 (KDP Sentrum) og oppfyller utredningsplikten i planloven. 

Les konsekvensutredningen.

Du kan lese en oppsummering av konsekvensene.

Kontakt oss

Ole Martin Lund
Kommuneplansjef

Tor Brynjar Welander
Prosjektleder

Følg oss på Facebook!

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen