ROS-analyse

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) beskriver og dokumenterer kommunens vurderinger av risiko og sårbarhet som måtte følge av arealendringene som er foreslått i KDP Sentrum.

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) inngår som utdypende del av planbeskrivelsen og konsekvensutredningen for Kommunedelplan for Stavanger Sentrum. Dokumentet beskriver også hvordan helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er lagt til grunn og integrert i planforslaget.

Les ROS-analysen.

Kontakt oss

Ole Martin Lund
Kommuneplansjef

Tor Brynjar Welander
Prosjektleder

Følg oss på Facebook!

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam