Planprosessen

I arbeidet med planen har kommunen utforsket nye måter å involvere innbyggere og andre berørte aktører.

Gjennom ulike faser er det blant annet brukt idegrupper, dialog gjennom sosiale medier, aktiv bruk av lokale arkitektfirmaer og tradisjonell høring.

Vurderinger fram mot sluttbehandling
Når høringen er avsluttet vil den videre prosessen være slik:

  • Alle innspill og synspunkter kommunen har mottatt gjennomgås og vurderes. 
  • Administrasjonen lager merknadshefte med kommentarer til alle synspunkter og innspill fra hovedhøringen høsten 2016 og tilleggshøringen høsten 2017. 
  • Administrasjonen gjør avsluttende vurderinger og justeringer i planforslaget 
  • Kommunalstyret for byutvikling og kommunalutvalget behandler forslag til endelig plan før Stavanger bystyre vedtar planen. 

Vedtak etter årsskiftet
Det er forventet at planen vil kunne sluttbehandles etter årsskiftet avhengig av utfallet av høringen.

Kontakt oss

Ole Martin Lund
Kommuneplansjef

Tor Brynjar Welander
Prosjektleder

Følg oss på Facebook!

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam