Kommunedelplan for kunst og kultur

  • Velkommen til arbeidet med ny kommunedelplan for kunst og kultur! Den nye planen skal gjelde fra 2018 og fram til byens 900-årsjubileum i 2025. Planen skal romme visjon, mål, satsingsområder og tiltak for utviklingen av kulturbyen. Følg arbeidet på www.facebook.com/kulturplanen

sk-img-2

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam