Kultur i Stavanger

Stavanger har en imponerende bredde og variasjon i kunst- og kulturlivet, som byr på rike muligheter både for deltakelse og opplevelser.

Denne bredden og variasjonen blir ofte bekreftet i vår dialog med kulturlivets aktører, i publikumsundersøkelser om folks oppfatninger av kulturtilbudene, i tilbakemeldinger fra andre steder i Norge og fra utlandet, med mer. 

De store institusjonene er fundamentet i kulturbyen Stavanger. Men uten underskogen av mindre produksjons- og visningssteder, kraftfulle initiativtakere og nyskapende samarbeidskonstellasjoner, stagnerer kultur- og byutviklingen.

God kunst og kultur skal ikke nødvendigvis bekrefte det publikum allerede vet. Den skal også utfordre, korrigere og gjerne provosere allmenn konsensus. Hvis kulturen bare består i å repetere, står den stille. Vi må lære å bevege oss mellom det vi tror vi vet, og det som er nytt og annerledes. Et kulturliv som ikke vil la noe dø hen, vet ikke hva som kunne vokst opp i stedet.

Undersøkelse om kulturbruk i Stavanger: 

Kulturinteresse og kulturaktivitet på Nord-Jærein 2015

Barn på Sølvberget, Stavanger kulturhus og bibliotek

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam