Planprosessen

Vi lager ny kulturplan for 2018-2025. Her er veien videre:

Bystyret har vedtatt at gjeldende kommunedelplan for kunst og kultur skal revideres. Den nye planen skal gjelde fra 2018 og fram til byens 900-årsjubileum i 2025. Den nye kulturplanen skal også omfatte kulturarenaer.

Kultursjef Rolf Norås på kulturdialog

 

Planprosessen:

  • Våren 2016: Oppstartsak/mandat. Vedtatt av bystyret i april  
  • Høsten 2016 – vinteren 2017: Planprogram til behandling.
  • Våren 2017: En rekke kulturdialoger arrangeres. 
  • Mars 2017: Planprogram på høring
  • 2017 – vinteren 2018: Plan. Endelig vedtak i bystyret vinteren 2018. Oppfølging i HØP 2019-2022 og påfølgende HØP-er

Forankring

  • Kommuneplanen: Stavanger skal «være en en kulturby preget av åpenhet og tilgjengelighet, nyskapning og kvalitet»
  • Sentrumsplanen: Stavanger sentrum skal «styrkes som en attraktiv regionhovedstad som er tyngdepunkt for handel, arbeidsplasser, boliger og opplevelser»
Dagens to dokumenter skal erstattes av ett nytt. 

Kulturplaner 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam