Prosjektgruppe for ny kulturplan

I forbindelse med arbeidet med ny kulturplan er det nedsatt en prosjektgruppe.

Referansegruppen møtes månedlig og har følgende medlemmer: 

  • Atle Melangen/Barn og unge
  • Tonje Hoff/Ungdom og fritid
  • Anna-Marie Antonius/Næring
  • Knut Haaland Grøttland/Byantikvaren
  • Stig Wathne/Stavanger eiendom
  • Lise Muurholm Storås/Byplan

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen