Referansegruppe for ny kulturplan

I forbindelse med arbeidet med ny kulturplan er det nedsatt en referansegruppe.

Møte i referansegruppen 9. mars 2017Referansegruppen møtes månedlig og har følgende medlemmer: 

Gunnar Grøsland, musikkprodusent Domkirken musikk AS

Trude Marit Risnes, konserndirektør Kronengruppen AS,

Gary Cranner, filmprodusent Chezville AS

Liv Tjemsland, daglig leder Rogaland musikkråd
Geir Haraldseth, daglig leder Rogaland kunstsenter
Chi Ton, Comedy Box

Stavanger kommune, KB, kultursjef Rolf Norås (møteleder), rådgivere Trond Lie, Stein Andreassen og Øyvind Berekvam (referent)

Jan Inge Reilstad, litteraturhussjef og kunstnerisk leder Kåkå Kverulantkatedralen

Martha Lyse, daglig leder STAR – kompetansesenter for musikkmiljøet i Rogaland

Kristin Gustavsen, prosjektleder CID Stavanger sentrum

Erik Fossåskaret, førsteamanuensis UiS

 

  • Gunnar Grøsland, musikkprodusent Domkirken musikk AS
  • Trude Marit Risnes, konserndirektør Kronengruppen AS 
  • Gary Cranner, filmprodusent Chezville AS
  • Liv Tjemsland, daglig leder Rogaland musikkråd
  • Geir Haraldseth, daglig leder Rogaland kunstsenter
  • Chi Ton, Comedy Box
  • Jan Inge Reilstad, litteraturhussjef og kunstnerisk leder Kåkå Kverulantkatedralen
  • Martha Lyse, daglig leder STAR – kompetansesenter for musikkmiljøet i Rogaland
  • Kristin Gustavsen, prosjektleder CID Stavanger sentrum
  • Tore Tobiassen, Metropolis

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen