Si din mening om kulturplanen

Vi ønsker å invitere deg aktivt med i arbeidet med den nye kulturplanen. Les hvordan du kan bidra.

Åpning av Kapittel-festivalen 2016. I samarbeid med Obstfelder 150 år. Arbeidet med kulturplanen er godt i gang. Medvirkning har en verdi i seg selv, samtidig som den er avgjørende for å lage den best mulige planen. I tiden fremover inviterer vi til flere kulturdialoger og dessuten mer spissede drøftinger med konkrete kunst- og kulturgrener.

Femte dialogmøte 2. juni 2017
Tema: Smart kultur - kunst og teknologi 
Tid: 2. juni kl. 09.00 - 12.00. Sted: Norsk Oljemuseum

Bystyret har vedtatt at kunst skal være en av bærebjelkene i Stavangers smartbysatsning. I veikartet for smartbyen heter at det smartbyprosjektet skal "bidra til nyskaping i skjæringsfeltet mellom kunst, design, arkitektur, teknologi og sosialt liv."

Men hvordan gjør vi egentlig det?

Medvirkende: 

  • Stefan Maasen, senior lysdesigner i Zenisk. 
  • Informasjonsansvarlig Elisabeth Krey Jenssen i nordicedge.org. (www.nordicedge.org).  
  • Daniela Arriado,  daglig leder for Art Republic.
  • Næringssjef Tone Grønning

Ordfører Christine Sagen Helgø delte ut årets kulturpris mot slutten av samlingen. 

Se video og bilder på www.facebook.com/kulturplanen

Fjerde dialogmøte 28. april 2017. 
Tema: Kunst og arkitektur - uterom og byutvikling
Tid: Fredag 28. april, kl. 08.30-10.30.
Sted: Metropolis 

Stavangers kulturpolitikere ønsker at byen skal satse mer på å utnytte potensialet mellom kunst og arkitektur, uterom og byutvikling. Er vi fornøyde med dagens kunst i det offentlige rom? Utnytter vi mulighetene til samspill mellom kunst og arkitektur?

Per Gunnar Eeg-Tverbakk holdt dagens hovedinnlegg. Han leverte tiltrengte begrepsavklaringer, premisser for - og tilnærming til offentlig kunst. 

Han deltok også i den påfølgende paneldebatten der han fikk følge av Alexandria Algard, Stian Robberstad og Hanne Beate Ueland. 

Se bilder fra arrangementet: 

 

Tredje dialogmøte 5. april 2017 

Tema: Ung kultur - hva er viktigst for kulturbyen Stavanger?
Tid: Onsdag 5. april, kl. 18.00-20.00
Sted: Metropolis.  

Hvordan skal kulturbyen Stavanger se ut mellom 2018 og 2025? Hva er bra med kulturbyen Stavanger i dag? Hva mangler? Blir ungdomskultur tatt på alvor? Har vi det du trenger for å utvikle deg kreativt?

Uansett om du driver med svartmetall, teater, dans, film, dataspill, korps, sang eller kunst trenger vi ideene dine for å skape en best mulig kulturby de neste åtte årene!

Andre dialogmøte 24. februar 2017
Kulturdialogen fant sted hos Stavanger kulturskole fredag 24. februar kl. 08.30.
Tema: Talentutvikling og utdanning

Første dialogmøte 27. januar 2017
Det første møtet fant sted 27.01  i Kunsthall Stavanger. 
Tema var "Lokal kulturpolitikk med nasjonale ambisjoner." Se bilder fra arrangementet

Vi ønsker innspill!
Selve planprogrammet sendes ut i vår, og da starter den formelle høringsprosessen. Men vi ønsker innspill, kommentarer og forslag og andre bidrag til debatt og dialog fortløpende. Ny kulturplan vil omfatte hele det såkalt utvidede kulturbegrepet med unntak av idrett.    

Les mer om planarbeidet på facebook.com/kulturplanen 

Her sier du din mening: 

  1. Fyll ut nettskjema ved å trykke her.
  2. Sende epost til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no / kulturplanen@stavanger.kommune.no
  3. Bli med i debatten på Facebook.com/kulturplanen

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam