Kommuneplan 2014-2029

  • Ny kommuneplan er nå vedtatt av Stavanger bystyre. Planen er egengodkjent og gjelder i sin helhet fra 15. juni 2015. Her finner du oversikt over innholdet i planen.

Forside%20planen%20DENNE%20DA

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen