Innspill til tilleggshøringen

Du kan lese alle 45 merknadene vi fikk i tilleggshøringen februar 2015.

Kommunen er ferdig med en tilleggshøring av ny kommuneplan. Vi ønsket å få tilbakemeldinger på flere justeringer i planforslaget etter hovedhøringen som var høsten 2014.

Kommunen mottok innspill fra 45 ulike høringsinstanser, næringsliv, privatpersoner og interne utvalg og avdelinger. 

Du kan navigere i innspillene ved å bruke veiskiltene:

Offentlige høringsinstanser (fylkeskommunen, Statens vegvesen osv.)

Interne utvalg og avdelinger (bydelsutvalg, råd, fagavdelinger osv.)

Privatpersoner

Andre høringsinstanser (Stavanger sentrum as, Stavanger Bondelag osv.)


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen