Tilleggshøringen

På denne siden er en oversikt over endringene i kommuneplanen som ble foreslått i tilleggshøringen.

Justert planforslag.

Kommunen gjennomførte vinteren 2015 en tilleggshøring av ny kommuneplan. Vi ønsket å få tilbakemeldinger på flere justeringer i planforslaget etter hovedhøringen som var høsten 2014, og alle som ønsket det kunne sende oss innspill.

Oversikt over endringene 
Endringene som ble hørt gjaldt arealdelen av kommuneplanen. De viktigste endringene var bestemmelser og retningslinjer, men det var også enkelte endringer i plankartet. 
Du kan enkelt få oversikt over hvilke endringer kommunen foreslo i tilleggshøringen ved å lese planbeskrivelsen og se på plankartet. 

Samfunnsdelen ikke ble lagt ut til ny høring. Den justeres ved sluttbehandling.

Dokumentene som var til politisk behandling
Forslagene til endringer i kommuneplanen ble behandlet i kommunalstyret for byutvikling 15. januar og kommunalutvalget 20. januar. Du kan lese dokumentene fra planbehandlingen om vedtak om offentlig ettersyn og saksframlegg.

Du kan lese komplett oversikt over dokumentene i den politiske behandlingen. Vær oppmerksom på at plankart og planbeskrivelse er endret etter den politiske behandlingen for å gjenspeile vedtaket.


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam