Innspill til hovedhøringen

Planforslaget var på høring fra slutten av august til 6. oktober 2014.

Kommunen mottok innspill fra 159 ulike høringsinstanser, næringsliv, privatpersoner og interne utvalg og avdelinger. På denne siden kan du lese hver uttalelse i sin helhet.

Vi har laget et resyme av alle innspillene vi har mottatt. Resymeet er lagt fram for kommunalstyret for byutvikling (KBU) og kommunalutvalget (KU) til møtene 20. november og 25. november 2014.

Last ned resymeet.

Du kan navigere i innspillene ved å bruke veiskiltene: 


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen