Naboprat mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger

Gjennom 2016 møtes administrativ- og politisk toppledelse i Finnøy, Rennesøy og Stavanger til dialogmøter om ny kommunestruktur.

Intensjonsavtale mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger

Møte 1: 23. februar 2016. Sted: Stavanger
Tema:

 • Status om kommunenes arbeid med kommunereformen. Forventninger til nye samtaler og siktemålet med nye samtaler.
 • Avklaring av framdriftsplan og temaer for nye møter
 • Status i arbeidet med prinsippdokument mellom Sandnes/ Sola/ Stavanger. 

Møte 2: 16. mars 2016. Sted: Stavanger
Tema: 

 • Samfunnsutvikling
 • Lokaldemokrati og politisk styring

Møte 3: 7. april 2016. Sted: Finnøy
Tema:

 • Organisering av tjenestetilbudet og prinsipper for lokalisering av tjenester
 • Økonomi, prinsipper for håndtering av ulike arbeidsgiverspørsmål og lokalisering av hovedfunksjoner

Møte 4: 20. april 2016. Sted: Rennesøy
Tema: 

 • Eventuelle tema som ikke er ferdigbehandlet
 • Oppsummering og veien videre (gjennomgang prinsippdokument/intensjonsavtale, opplegg for folkehøring, sluttbehandling i kommunene).

Møte 5: 10. mai. Sted: Stavanger, formannskapssalen på rådhuset.
Tema:

 • Kort status i kommunereformarbeidet siden sist
 • Godkjenning av intensjonsavtale 
 • Signering av avtale 

Møte 6: 29. september. Sted: Stavanger, formannskapssalen på rådhuset, kl. 09.30 - 11.30.

Tema:

 • Vurdering av etableringstidspunkt for nye Stavanger
 • Godkjenning og signering av revidert intensjonsavtale
 • Å bygge «nye Stavanger» – ambisjoner og prioriteringer

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam