Møte 1

23. februar 2016. Sted: Stavanger

Tema:

  • Status om kommunenes arbeid med kommunereformen. Forventninger til nye samtaler og siktemålet med nye samtaler.
  • Avklaring av framdriftsplan og temaer for nye møter
  • Status i arbeidet med prinsippdokument mellom Sandnes/ Sola/ Stavanger.  

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen