Møte 3

7. apr. 2016. Sted: Finnøy

Tema:

  • Organisering av tjenestetilbudet og prinsipper for lokalisering av tjenester
  • Økonomi, prinsipper for håndtering av ulike arbeidsgiverspørsmål og lokalisering av hovedfunksjoner

Referat fra dialogmøte nr 2. mellom Finnøy og Stavanger kommune, 16.03.16

Saksliste

Diskusjonsnotat: Tjenester og lokalisering av funksjoner 

Tilleggsdokument utarbeidet av kommunene Finnøy, (Rennesøy) og Stavanger 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam