Møte 4 - 20. apr. 2016

Møte 4: 20. april 2016. Sted: Rennesøy

Tema: 

  • Eventuelle tema som ikke er ferdigbehandlet
  • Oppsummering og veien videre (gjennomgang prinsippdokument/intensjonsavtale, opplegg for folkehøring, sluttbehandling i kommunene).

Referat fra møte 7. april 2016 

Saksliste

Diskusjonsnotat: Økonomi

Tilleggsdokument

Utvalgte nøkkeltall

Presentasjon: Kommuneøkonomi

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam