Naboprat mellom Stavanger, Sola og Sandnes

Den politiske ledelsen i Sola, Sandnes og Stavanger har vinteren 2015/2016 naboprat om fremtidig kommunestruktur.

Naboprat på Tou Scene, januar 2016

Det er ordførere, varaordførere og representanter fra mindretallene i de 3 kommunene som møtes. Rådmennene er også til stede.

Møteplan

Møte 1: 10. november 2015. Tema: Forventningsavklaring. Innbyggerundersøkelse.

Sted: Sola

Møte 2: 8. januar 2016. Tema: Resultater fra innbyggerundersøkelsen. Samfunnsutvikling.

Sted: Stavanger

 

Møte 3: 29. januar 2016. Tema: Lokaldemokrati og politisk styring. Resultater om lokaldemokrati fra innbyggerundersøkelsen.

Sted: Sandnes

 

Møte 4: 12. februar 2016 kl. 13.30-17.00. Tema: Organisering av tjenestetilbudet og prinsipper for lokalisering av ulike tjenester. Resultater om tjenesteapparatet fra innbyggerundersøkelsen.

Sted: Sola kulturhus

 

Møte 5: 24. februar 2016, kl. 12-18. Tema: Økonomi, prinsipper for håndtering av ulike arbeidsgiverspørsmål og lokalisering av hovedfunksjoner.

Sted: Stavanger Forum


Møte 6: 4. mars 2016, kl. 12-16. Tema: Oppsummering og veien videre (gjennomgang prinsippdokument, opplegg for folkehøring, sluttbehandling i kommunene).

Sted: Sandnes. Kompetansesenteret, Langgt. 54

 

Felles formannskapsmøte: 30. mars 2016, kl. 17-19.
De tre ordførerne vil gå gjennom og svare på spørsmål om prinsippdokumentet som skal ligge til grunn for folkeavstemmingen mandag 30. mai.  

Sted: Sola kulturhus.

 

Møte 7: 30. mars 2016, kl. 19-21. Tema: Forhandlingsutvalget drøfter innspillene fra det felles formannskapsmøte og ferdigstiller prinsippdokumentet.

Sted: Sola kulturhus


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen