Felles formannskapsmøte - 30. mars 2016

Onsdag 30. mars møtes alle formannskapsmedlemmene i Stavanger, Sola og Sandnes for å gå gjennom prinsippdokumentet for en ny kommune.

Møtet finner sted i Sola kulturhus og starter kl. 17.00.

De tre ordførerne vil gå gjennom og svare på spørsmål om dokumentet som skal ligge til grunn for folkeavstemmingen mandag 30. mai. 

Nord-Jæren – vår nye kommune. Prinsippdokument utarbeidet av kommunene Sola, Sandnes og Stavanger (pdf) 

Program

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam