Møte 7 - 30. mar. 2016

Tid: Onsdag 30. mars kl 19.00-21.00

Sted: Sola kulturhus

Tema: Drøfting av innspill fra felles formannskapsmøte og ferdigstilling av prinsippdokumentet.

Prinsippdokument utarbeidet av kommunene Sola, Sandnes og Stavanger - endelig versjon

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen