Prosess

Kommunereform tidslinje

Kommunene kan tidligst vedta kommunesammenslåing høsten 2015 og senest våren 2016. Behovet for dokumentasjon og dialog internt og eksternt er omfattende.

Stavanger kommune vil fatte endelig vedtak om eventuell kommunesammenslåing før sommeren 2016.


Stortingsmeldingen om mulige nye oppgaver til kommunene legges fram for Stortinget i mars 2015. Høsten 2016 skal fylkesmannen oppsummere prosessene lokalt. Våren 2017 vil regjeringen legge fram en stortingsproposisjon om nye oppgaver og en proposisjon om ny kommunestruktur. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam