Møte i styringsgruppen 22. feb. 2017

Sted: Finnøy, biblioteket, 22. februar kl. 13.00-15.00

Møteleder: Koordinator Kjartan Møller

Det vil bli enkel servering.

Agenda:

Velkommen v/ordfører Henrik Halleland

Nyhetshjørnet – kort tilbakemelding fra hver kommune (fem minutt per kommune) på viktige hendelser siden forrige møte.

Sammensetningen av Fellesnemnda, Fellesnemndas arbeidsutvalg og Partssammensatt utvalg
Notat - Sammensetningen av Fellesnemnda, arbeidsutvalg og partssammensatt utvalg

Tilskuddsordning for veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen
Notat - prosjekter til tilskuddsordningen - Styringsgruppen

Forslag til fremdrifts- og møteplan frem til etablering av Fellesnemnda
Notat - Forslag til Fremdrifts- og møteplan for Styringsgruppen

Presentasjon

Referat møte i styringsgruppen 22. feb. 2017

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen