Møte i styringsgruppen 23. mars 2017

Styringsgruppa for Nye Stavanger kommuneSted: Stavanger rådhus, formannskapssalen

Tid: 23.03.2017 kl. 9.30 - 11.30 

Møteleder: Koordinator Kjartan Møller

Servering: Det vil bli enkel servering.

Presentasjon

Velkommen v/ordfører Christine Sagen Helgø

Nyhetshjørnet – kort tilbakemelding fra hver kommune (fem minutt per kommune) på viktige hendelser siden forrige møte

Utkast til reglement for Fellesnemnda
Saksdokument: Notat – reglement for Fellesnemnda

Forslag til kommunikasjonsstrategi for etableringen av Nye Stavanger
Saksdokumenter
-        Notat - Forslag til kommunikasjonsstrategi for etableringen av Nye Stavanger – forberedende fase
-        Forslag til kommunikasjonsstrategi for etableringen av Nye Stavanger

Organisering av administrative ledelse i etableringsprosjektet
Saksdokumenter – Notat - Organisering av administrativ ledelse i etableringsprosjektet

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen