Møte i styringsgruppen 9. des. 2016

Sted: Rennesøy rådhus, fredag 9. desember kl. 09.30 – 11.30.

Møteleder: Koordinator Kjartan Møller

Det vil bli enkel servering.  


Agenda:

Velkommen
v/ordfører Dagny S. Hausken

Nyhetshjørnet – kort tilbakemelding fra hver kommune (fem minutt per kommune) på viktige hendelser siden forrige møte.

Tilleggsavtale til intensjonsavtalen. 
-  Notat – tilleggsavtale til intensjonsavtalen 
-  Forslag til tilleggsavtale til intensjonsavtalen

Sammensetningen av Fellesnemnda
- Notat – likeverdighet og demokratisk (forholdsmessig)
- Vise til andre – Sandefjord. Asker, Røyken, Hurum mm. 
- Matematikk. 

Peke på at det er fordelaktig å få dette avklart.

Samarbeid om driften av kommunene i etableringsperioden 
Notat – Samarbeid om driften i etableringsperioden. 

Tilskuddsordning for veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen
Notat - Tilskuddsordning for kommuner som skal slå seg sammen 

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen