Planstrategi

Kommunal planstrategi skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre i perioden 2016-2020.

Kommunal planstrategi drøfter utviklingstrekk som påvirker kommunen som samfunn og organisasjon. Dette er grunnlaget for å vurdere planbehovet i perioden. Planstrategien er ikke en plan der det skal vedtas mål og strategier.

Planstrategien er ikke en plan, men skal drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon. Drøftingen er grunnlaget for å ta stilling til planbehovet i kommunestyreperioden. Planstrategien tar stilling til hvilke samfunnsutfordringer som skal møtes av nye, eller revidering av eksisterende planer. Den tar ikke stilling til innholdet i planene. Kommunal planstrategi er ikke en arena for å vedta mål og strategier. Kommunen tar i planstrategien formelt stilling til om kommuneplanen skal rulleres. Da bystyret vedtok planstrategien ble det samtidig gjort vedtak om oppstart av arbeidet med kommuneplanen.

Planstrategien ble enstemmig vedtatt av Stavanger bystyre 27. mars 2017.

Du kan lese hele planstrategien som gjelder for perioden 2016-2020:

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam