Formål med smartbyen

Formålet med smartby-arbeidet er å:

  • Styrke evnen til å håndtere de store samfunnsutfordringene
  • Utvikle bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne 
  • Bidra til nye næringsvirksomheter og nye arbeidsplasser 
  • Redusere klimagassutslipp og bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling

Ambisjonen er at dette blir et veikart for Stavanger og regionen, som motiverer både det offentlige, privat næringsliv og akademia til medvirkning og medansvar – med mål om å gjøre Stavanger smartere sammen.

Kontaktinformasjon:

 Leidulf Skjørestad, direktør bymiljø og utbygging

Solveig Sundt, prosjektleder Smartbyen Stavanger

Dokumenter: 

 

Smarte samarbeidspartnere:Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam