Crawford skal lede smartbyen Stavanger

Gunnar Edwin Crawford er ansatt som leder for smartbyen Stavanger. Han skal dermed lede et av Stavangers viktigste satsningsområder de kommende årene.

Stavanger skal befeste og videreutvikle sin posisjon som ledende smartby, og nå er en av de viktigste brikkene på plass. Veikartet for smartbyen ble vedtatt like før jul i fjor, og for kort tid siden vedtok politikerne i formannskapet etableringen av et smartbykontor i Stavanger. Kontoret vil ha en viktig rolle som pådriver og initiativtaker.

Mannen som skal lede dette kontoret er altså 43 år gamle Gunnar Edwin Crawford. Han kommer til kommunen fra stillingen som nestleder av innovasjonsavdelingen i Lyse-konsernet.
- Jeg brenner for innovasjon, tjenesteutvikling, miljø og velferdsteknologi, så dette er en jobb jeg virkelig gleder meg til å ta fatt på, sier Crawford.

Forankring og samarbeid
Crawford har samlet rundt 13 års fartstid fra Lyse-systemet. Han har også flere års erfaring fra IT- og telecom-industrien. Den nye smartbysjefen har også mye erfaring fra privat-offentlig samarbeid, og er lidenskapelig opptatt av entreprenørskap. Sistnevnte engasjement har gjort ham til en fast mentor når det arrangeres startup weekend, Ungt entreprenørskap og hackatons i regionen. I tillegg har han erfaring fra flere smartbyprosjekter i regionen, blant annet Smart City Gjesdal.

Smartbysjefen får nå ansvaret for å formidle smartbyen regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Han skal også forankre smartbyen internt i kommunen, inspirere til flere samarbeidsprosjekter og skape flere partnerskapsmodeller.
- Jeg er opptatt av at vi må bygge den smarte regionen og legge til rette for tettere samarbeid på tvers av kommunegrensene, sier han.

Viktig stilling
Direktør Leidulf Skjørestad er begeistret for ansettelsen.
- Gunnar blir en stor ressurs for kommunen. Han har bred bakgrunn fra det som blir smartbyens kjerneområder. Han har god kompetanse om regionen, et godt nettverk i næringsliv og akademia og høy teknisk kompetanse. I tillegg har han evnen til å gjøre teknologiske løsninger tilgjengelige og forståelige for innbyggere og medarbeidere i Stavanger kommune, sier Skjørestad.

Crawford tiltrer 18. september.

Hovedretning
Smartby skal være en hovedretning for framtiden i Stavanger. Smarte løsninger skal sørge for at kommunen har evnen til å håndtere de kommende samfunnsutfordringene. Ordfører Christine Sagen Helgø beskrev det nylig slik i formannskapet:
- Smartbyarbeidet tilhører innbyggerne. Det er de vi gjør dette for. Smartbyen vil skape flere arbeidsplasser, gi store miljøgevinster, bedre tjenester og innsparinger for kommunen, uttalte hun. 

For mer informasjon kontakt:

  • Gunnar Edwin Crawford: 93 48 88 41
  • Leidulf Skjørestad, direktør: 911 51 462

Foto: Studio LL. 

Kontaktinformasjon:

 Leidulf Skjørestad, direktør bymiljø og utbygging

Gunnar E. Crawford, leder Smartbyen Stavanger

Dokumenter: 

 

Smarte samarbeidspartnere:Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam