Smartbyen: Politisk behandling

Smartbyen Stavanger er behandlet politisk ved følgende anledninger:

23.02.2017 - Formannskapet
Smartbyen Stavanger - oppfølging av bystyrets vedtak. 

12.12.2016 - Stavanger bystyre
Innovasjon og nytenking i Smartbyen Stavanger. 

29.09.2016 - Formannskapet
Samarbeid med Nordic Edge om Smartbyen Stavanger 

25.05.2016 - Formannskapet
Smartby-strategi: Oppstart og fremdriftsplan 

14.12.2015 - Stavanger bystyre
I forbindelse med behandlingen av årsbudsjett 2016 og handlings- og økonomiplan 2016-2017 ble følgende vedtatt: 

Stavanger som smartby 
Satsing på smartby skal være en hovedretning for Stavanger for framtiden. Det er et viktig omstillingsgrep fordi det handler om innovasjon, bærekraftige og effektive løsninger, og det er god næringsutvikling. Vi er allerede godt i gang gjennom deltakelse i Horisont 2020 (Triangulum). I tillegg har vi blant annet Norwegian Smart Care Cluster og Nordic Edge Expo. Stavanger har gode forutsetninger for å ta en internasjonal posisjon som smartby.  Bystyret vil i løpet av 2016 behandle en egen smartbystrategi for Stavanger. Kommunalutvalget er referansegruppe for arbeidet med smartbystrategien.  Åpne data Bystyret ber om at åpen data skal være en del av smartby-saken til kommunalutvalget, og ber kommunalstyret for Finans arbeide frem en sak som inngår i smartby-konseptet.  

Kontaktinformasjon:

 Leidulf Skjørestad, direktør bymiljø og utbygging

Solveig Sundt, prosjektleder Smartbyen Stavanger

Dokumenter: 

 

Smarte samarbeidspartnere:Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam