Smartbyen – veien videre

Smartby skal være en hovedretning for framtiden i Stavanger. Nå skal det etableres smartby-kontor og ansettes leder for satsningen.

Veikartet er klart og veien videre er brolagt med smarte løsninger. Formannskapet har gitt sin tilslutning til den planlagte videreføringen av smartbysatsningen i Stavanger. Nå legges planene for etablering av smartby-kontor, og allerede i løpet av det første halvåret av 2017 skal de første prosjektene se dagens lys. Ordfører Christine Sagen Helgø sa seg svært godt fornøyd med planene.

- Smartbyarbeidet tilhører innbyggerne. Det er de vi gjør dette for. Smartbyen vil skape flere arbeidsplasser, gi store miljøgevinster, bedre tjenester og innsparinger for kommunen, uttalte hun.

Veikart
Bystyret vedtok veikartet for smartbyen 12. desember i fjor. Dette omfattende veikartet skal legges til grunn for alt smartby-arbeidet i kommunen. En viktig oppgave de neste månedene blir å formidle dette veikartet ut til alle som kan tenkes å være interesserte i det. For å skape større oppmerksomhet rundt prosjektet skal egen kommunikasjonsplattform være på plass i løpet av de neste månedene.

Smartby-kontor
Formannskapet ga sin tilslutning til etableringen av et eget smartby-kontor. Rådmannen så at det er behov for å framskynde dette ettersom forventningene til nært forestående aktivitet er store.

- Kontoret vil ha en viktig rolle som pådriver og initiativtaker. Gjennomføringen av selve prosjektene skjer via andre aktører eller i andre deler av kommunen, sier prosjektleder Solveig Sundt.

På det nåværende tidspunktet er det behov for mellom to og tre årsverk for å etablere og utvikle Smartbyen Stavanger internt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I første omgang er det leder av smartbykontoret som skal rekrutteres. Rekrutteringsarbeidet har startet, og lederstillingen vil etter alt å dømme bli lyst ut før påske.

Kontorets oppgaver
Her er listen over oppgaver det kommende smartbykontoret må ta fatt på så snart som mulig:

  • Formidle Smartbyen Stavanger i regionen, nasjonalt og internasjonalt.
  • Følge opp innkomne innspill og prosjektforslag.
  • Delta i relevante nettverk i regionen, nasjonalt og internasjonalt.
  • Etablere mottaksapparat for interesserte eksterne aktører. 
  • Skape ulike samarbeids- og partnerskapsmodeller. 
  • Utarbeide kriterier for prosjektutvelgelse, samarbeidsprosjekter.
  • Avklare kriterier for finansiering av prosjekter internt og eksternt.
  • Arbeide med prosjektutviklingsarenaer.
  • Videreutvikle samarbeidet om bruk og deling av åpne data.
  • Forankre smartby-arbeidet i kommunen. 

Konkrete prosjekter
Selv om smartby-kontoret ikke er etablert vil Stavanger kommune fram mot sommeren planlegge og gjennomføre prosjektoppstartsmøter. Formålet med disse er å finne fram til mulige smartby-prosjekter basert på kommunens prioriteringer og behov.

Kontaktinformasjon
Leidulf Skjørestad, direktør bymiljø og utbygging
Solveig Sundt, prosjektleder Smartbyen Stavanger

Kontaktinformasjon:

 Leidulf Skjørestad, direktør bymiljø og utbygging

Solveig Sundt, prosjektleder Smartbyen Stavanger

Dokumenter: 

 

Smarte samarbeidspartnere:Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam