Smartbyen - et felles løft

Smartby-satsingen handler om hvordan Stavanger som region kan bli smartere. Smartby- satsingen handler om hvordan vi i fellesskap kan bli smartere.

Bystyret i Stavanger har tatt initiativ til å utvikle et smartby-veikart for Stavanger. Det er viktig å presisere at dette ikke er en kommunal plan. Smartby-satsingen handler om hvordan Stavanger som region kan bli smartere. Smartby-satsingen handler om hvordan vi i fellesskap kan bli smartere. Målsettingene er ment å engasjere alle involverte parter til å finne nye, smarte løsninger. 

Smartby-arbeidet er ikke begrenset geografisk av Stavangers kommunegrenser. Skal vi lykkes med å sette Stavanger-regionen på kartet som et kompetansesentrum for nytenkende og gode smartby-løsninger, er det fordi hele regionen – nabokommuner og næringlivet i hele Sør-Rogaland – ønsker å bidra inn i ulike smartby-initiativ. 

Kommunene kan ha ulike roller i smartby-arbeidet. Fra å være initiativtaker, deltaker eller tilrettelegger, til å inneha en helt nøytral rolle, hvor i stedet andre aktører står for utvikling av løsningene. Det viktigste er at gode tiltak blir gjennomført i et konstruktivt samarbeid med mange ulike aktører - fra både offentlig og privat sektor.

Hovedfokus i dette dokumentet er mål og satsingsområder som kan bidra til å løse innbyggernes behov mer effektivt, og som bidrar til innovasjon og næringsutvikling.

Til veikartet følger det også et vedlegg med eksempler på mulige smartby-prosjekter innenfor de foreslåtte satsingsområdene. Prosjektene er ment som eksemplifiseringer av mulige tiltak - ikke et beslutningsgrunnlag for valg av prosjekter eller tiltak.

Kontaktinformasjon:

 Leidulf Skjørestad, direktør bymiljø og utbygging

Solveig Sundt, prosjektleder Smartbyen Stavanger

Dokumenter: 

 

Smarte samarbeidspartnere:Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam