Veikart for smartbyen

Veikartet har blitt til med bred involvering fra både privat og offentlig sektor. Over 250 bidragsytere fra offentlig sektor, næringslivet, organisasjoner, akademia og andre ressurspersoner har gitt innspill underveis. 

Last ned veikart for smartbyen Stavanger

Behovet for smartere løsninger

Flere sammenfallende faktorer utfordrer byer over hele verden til å finne smartere og mer effektive løsninger på viktige samfunnsutfordringer:

  • Økende urbanisering  + Utilfredsstillende infrastruktur og ineffektiv mobilitet 
  • Økt konkurranse om de beste hodene og de produktive, lønnsomme bedriftene 
  • Større krav og forventninger fra innbyggerne 
  • Miljøproblemer 
  • Høyere teknologisk endringstakt 
  • Økende andel eldre i befolkningen

I tillegg har vi mer lokale og regionale utfordringer i Stavanger som krever at vi tenker nytt – både i forbindelse med demografiske endringer og lavere aktivitet i næringslivet som følge av lavkonjunktur innen olje- og gassnæringen. 

Kontaktinformasjon:

 Leidulf Skjørestad, direktør bymiljø og utbygging

Solveig Sundt, prosjektleder Smartbyen Stavanger

Dokumenter: 

 

Smarte samarbeidspartnere:Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen