Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er skatt som betales til kommunen basert på eiendommens fastsatte takst. Taksten ble fastsatt i 2006.

Stavanger kommune har eiendomsskatt for hele kommunen med noen få unntak. Unntakene er Austre Åmøy og byøyene som er uten broforbindelse, bortsett fra Vassøy.

For skatteåret 2017 har bystyret vedtatt at eiendomsskattetaksten skal økes med 2,2 % for alle skatteobjekt. Økningen for 2016 var 10 % fra opprinnelig takst fra 2006. Dette vil si en total økning på 12,2 % fra opprinnelig takst fra 2006. Bunnfradrag pr. godkjent boenhet forblir uendret kr 400 000 for 2017.

For skatteåret 2017 vedtok bystyret en uendret eiendomsskattesats på 3 promille for bolig- og fritidseiendom, og 4 promille for andre typer eiendommer.

Bystyret vedtar fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7 a):

 «Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitære, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet skal få fritak fra eiendomsskatt.»

Fritaket innvilges etter søknad, og i henhold til de retningslinjer loven gir.

Du kan også lese hele bystyrets vedtak fra 12. desember 2016.

Henvendelser angående eiendomsskatt og søknad om fritak eiendomsskatt sendes til:

Stavanger kommune v/Eiendomskattekontoret
Postboks 8001
4068 Stavanger

eller på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam