Renovasjonsgebyr 2017

Oversikt over gebyrer for renovasjon i Stavanger for 2017. Alle prisene er inkl. mva.

Fast gebyrdel Privat miljøstasjon
Variabel gebyrdel Nedgravd container
Bytte av beholder Bruk av kompaktor
Henteordninger Låsbare spann
Fellesabonnement Trilletjeneste
Dobbel tømmefrekvens Ekstrasekker
  Bioposer til matavfall

 

Fast gebyrdel
Den faste  gebyrdelen er lik for alle abonnenter, uavhengig av beholderstørrelse og hvor mye avfall vi henter. Gebyret er på kr 1.165,- per år (932,- eks. mva.).

Dette gebyret dekker de faste kostnadene. I tillegg dekker det innsamling og behandling av papp/papir, bioavfall, innhenting av juletrær, henteordning for tøy, grovavfall, hageavfall og farlig avfall, mottak av farlig avfall på gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele, drift av gjenvinningsstasjoner, returpunkt, utdeling av bioposer og tømmekalender, informasjonsarbeid m.m.

Variabel gebyrdel
Den variable (avfallsavhengige) gebyrdelen for restavfall dekker først og fremst kostnader med innsamling og sluttbehandling av restavfall.

80 liters beholder for restavfall:
Totalt: kr 2 473,-  (fast gebyr 1 165,- + 1 308,- variabelt gebyr)

120 liters beholder for restavfall:
Totalt: kr 2 879,- (fast gebyr 1 165,- + 1 714,- variabelt gebyr)

240 liters beholder for restavfall:
Totalt: kr 3 875,- (fast gebyr 1 165,- + 2 710,- variabelt gebyr)

660 liters beholder for restavfall:
Totalt: kr 7 827,- (fast gebyr 1 165,- + 6 662,- variabelt gebyr)

Bytte av beholder
Bytte av ødelagte beholdere er gratis. Ønsker du å bytte til en større eller mindre størrelse på beholderne dine, betaler du er et engangs byttegebyr på kr 225,- per beholder. Gebyret gjelder også dersom du ønsker ekstra beholdere.

Henting av grovavfall
Gratis tre ganger i året.

Henting av hageavfall
Gratis tre ganger i året.

Henting av farlig avfall
Gratis

Henting av tøy og tekstiler
Gratis

Fellesabonnement
Ved fellesabonnement ilegges hver abonnent en fast gebyrdel og i tillegg en variabel gebyrdel ut fra hvor mange beholdere dere har til restavfall og størrelsen på beholderen eller beholderne.

Dobbel tømmefrekvens
Abonnenter som ønsker en fast ordning der beholderne tømmes dobbelt så ofte som vanlig, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen. I tillegg kommer et gebyr på kr 125,- for hver gang renovatørene møter ekstra (som da blir annen hver gang).

Henting av kildesortert avfall fra privat miljøstasjon
For borettslag og sameier som ønsker egen henteordning for plast og glass/metall, tilbyr vi en egen tømmeordning med privat miljøstasjon.

Tømming av glass/metall er gratis. Tømming av plast avhenger av typen beholder:

80 liters beholder                kr    18,-
120 liters beholder kr    25,-
240 liters beholder kr    38,-
660 liters beholder kr    63,-
Sekk med plast kr    15,-


Å få levert beholdere, stativer og sekker når miljøstasjonen opprettes, er inkludert i prisene.

Nedgravd container
Tømming av nedgravd container koster kr 518,- uansett avfallstype. I områder med nedgravde containere betaler abonnenten en variabel gebyrdel på kr 1 682,-.
Tilknyttede næringsdrivende i samme område betaler en årspris avhengig av bedriftens størrelse.

  • kr 2 525 (liten) 
  • kr 4 763 (mellomstor)
  • kr 10 546 (stor)

Bruk av kompaktor
Hver kompaktor-beholder (660 liter) for restavfall prissettes som to vanlige restavfallsbeholdere på 660 liter.

Låsbare spann
Tillegg på kr 113,- per beholder per år. Dette gjelder også brannsikre spann med lås.

Trilletjeneste for spann
For borettslag og sameier tilbyr kommunen en tjeneste der renovatørene, ikke abonnenten, triller beholderen fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei. Prisene er per beholder og tømmedag.

Avstand til kjørbar vei i meter:  kr 2,25 pr. meter
Ulempetillegg terskel: kr 2,25 pr. terskel
Ulempetillegg ramper:    kr 4,- pr. meter høydeforskjell
Ulempetillegg trapper:  kr 4,- pr. trinn
Nøkkeltjenester (låste dører/porter):  kr 18,75 pr. dør og tømmedag


Kjøp av ekstrasekker

Sekk for papir:                     kr    30,-
Sekk for bioavfall:  kr    35,-
Sekk for restavfall: kr    45,-

Sekkeprisen inkluderer henting og behandling av avfallet. Ekstrasekker fås kjøpt hos Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23.

Bioposer til matavfall

Bioposer for matavfall deles ut sammen med tømmekalenderen. Trenger du flere poser, kan du kjøpe ekstra ruller. En rull med 75 poser koster kr 35,-. Du kan få kjøpt ruller med bioposer hos Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23 eller hos Renovasjonen IKS i Svanholmen 3.

Renovasjonsgebyrene økte med 2 % fra 2016 til 2017. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam