Vann- og avløpsgebyr

Her finner du satsene for årsgebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Fullstendig liste over våre gebyrer (tilknytningsgebyr, pris for leie av vannmåler m.v.) finner du i lenken nedenfor tabellen.

Årsgebyret er delt inn i et fastledd og et mengdevariabelt ledd. Fastleddet er avhengig av brutto gulvareal i boligen din, og det mengdevariable leddet er avhengig av vannforbruket ditt (stipulert eller målt). 

Gebyrsatser pr. 01.01.2017
 
Vann, ekskl. mva.
Vann, inkl. mva. Avløp, ekskl. mva. Avløp, inkl. mva.
Årsgebyr med vannmåler    
Fastledd 4,36 kr pr. m2 5,45 kr pr. m2
8,24 kr pr. m2 10,30 kr pr. m2
Mengdevariabelt ledd 3,36 kr pr. m3 4,20 kr pr. m3
6,61 kr pr. m3 8,26 kr pr. m3
Årsgebyr uten vannmåler    
Fastledd 4,36 kr pr. m2 5,45 kr pr. m2
8,24 kr pr. m2 10,30 kr pr. m2
Mengdevariabelt ledd 3,36 kr pr. m3
1,5 m3 pr. m2
4,20 kr pr. m3
1,5 m3 pr. m2
6,61 kr pr. m3
1,5 m3 pr. m2
8,26 kr pr. m3
1,5 m3 pr. m2


Eksempel på beregning av årsgebyr for bolig med 120 m2 brutto gulvareal, med vannmåler (forbruk 70 m3= høyt årsforbruk for én person):

Fastledd, vann:                         4,36 kr/m2 * 120 m2 = 523,20 kr ekskl. mva.
Mengdevariabelt ledd, vann:    3,36 kr/m3 * 70 m3 = 235,20 kr ekskl. mva.
Fastledd, avløp:                        8,24 kr/m2 * 120 m2= 988,80 kr ekskl. mva.
Mengdevariabelt ledd, avløp:    6,61 kr/m3 * 70 m3= 462,70 kr ekskl. mva.

SUM                                                                     2209,90 kr ekskl. mva.


Eksempel på beregning av årsgebyr for bolig med 120 m2 brutto gulvareal, uten vannmåler:

Fastledd, vann:                         4,36 kr/m2 * 120 m2 = 523,20 kr ekskl. mva.
Mengdevariabelt ledd, vann:    3,36 kr/m3*1,5 m3/m2*120 m2 = 604,80 kr ekskl. mva.
Fastledd, avløp:                        8,24 kr/m2 * 120 m2= 988,80 kr ekskl. mva.
Mengdevariabelt ledd, avløp:    6,61 kr/m3*1,5 m3/m2* 120 m2= 1189,80 kr ekskl. mva.

SUM                                                                                   3306,60 kr ekskl. mva.

Har du spørsmål?
Lurer du på noe om vann- og avløpsgebyrer, kan du kontakte Innbyggerservice på tlf 51 50 70 90, eller ansatte på Myndighetsseksjonen på Vann- og avløpsverket, se telefonlisten til høyre på siden.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam