Oppmåling

For å få målt opp eiendommen din må du betale et gebyr.

Nye gebyr for oppmåling av eiendom ble vedtatt av bystyret 12. desember 2016. Gebyrene gjelder fra og med 1. januar 2017.

I kommunens handlings- og økonimiplan for 2017-2020 finner du en oversikt over alle gebyrer, inkludert  gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven.

Innbyggerservice finner du i
Olav Kyrres gate 23
Telefon 51 50 70 90

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam