Gebyr plan- og delesaker 2017

For å få behandlet plan-/delesaken din i kommunen må du betale et gebyr. Hvor høyt gebyret blir avhenger av hva du søker om.

Nye gebyrer ble vedtatt av bystyret 12. desember 2016, og gjelder fra 1. januar 2017.

Gebyrregulativ for plan- og delesaker 2017

Saker som er mottatt i 2016, dvs. før nytt gebyrregulativ trådte i kraft, skal belastes med gebyr for 2016.

Innbyggerservice finner du i
Olav Kyrres gate 23
Telefon 51 50 70 90

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam