Begravelsespriser

Avgiftene på gravlundstjenestene i 2017 er som følger:

Formål

Beløp Kommentar
Festeavgift for urne- og kistegraver
160,- pr. år  
Kremasjonsavgift innenbys rekvirent 0  Avgiften er fjernet fra 2014.
Kremasjonsavgift utenbys rekvirent 5300- Bostedskommunens andel
Leie av kapell på gravlund til seremoni, innenbys rekvirent 0  
Leie av kapell på gravlund til seremoni, utenbys rekvirent 2500,-  

Innbyggerservice finner du i
Olav Kyrres gate 23
Telefon 51 50 70 90

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam