Arbeidsgiver

Som arbeidsgiver må du kjenne regelverket for forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsinnberetning, herunder arbeidsgivers plikter vedrørende beregning, innsending av oppgaver og betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Lønns-ABC viser hvordan ytelser i arbeidsforhold (lønn, feriepenger, bilgodtgjørelse, bolig osv.) skal behandles i forhold til oppgaveplikt, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

All rapportering skjer via a-ordningen.

Virksomhet
En virksomhet (ENK, ANS, AS, NUF osv.) som utbetaler lønn til en person som er engasjert for å utføre arbeid, er arbeidsgiver i forhold til skattereglene. Virksomheten får da plikt til å trekke skatt, beregne arbeidsgiveravgift og sende inn a-meldinger. Dette gjelder også utbetalinger til ikke-ansatte arbeidstakere som for eksempel utfører et enkeltstående oppdrag eller et spesielt avgrenset arbeid.

Hvis den som utfører arbeid for virksomheten er selvstendig næringsdrivende, er din virksomhet ikke arbeidsgiver. Den næringsdrivende må selv innbetale skatter og avgifter.

For mer informasjon, se skatteetaten.no.

Privatperson
Når du som privatperson lar andre personer utføre oppdrag for deg, er du i realiteten en arbeidsgiver. Dette medfører en del plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør.

Spesielle skatteregler gjør det enklere og billigere for deg som skal engasjere privatpersoner for å utføre arbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen din (lønnsarbeid i hjemmet), og du kan benytte en forenklet oppgjørsordning.

For mer informasjon, se skatteetaten.no. Innrapportering skjer via Altinn.

Organisasjon
En organisasjon som er arbeidsgiver har plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør. Frivillige organisasjoner som kommer inn under reglene for fritak for plikten til å svare arbeidsgiveravgift kan benytte en forenklet oppgjørsordning.

For mer informasjon, se skatteetaten.no. Innrapportering skjer via Altinn.

Kemneren i Stavanger

Åpningstider
Mandag - fredag: 09.00 - 15.00

Sentralbord Kemneren:
51 50 77 10

Åpningstider sentralbord Kemneren
Mandag - fredag: 09.00 - 14.30

Sentralbord Stavanger kommune:
51 50 70 90

Besøksadresse:
Lagårdsveien 46,
4010 Stavanger (Skattens hus)

Postadresse:
Postboks 118 Sentrum, 4001 Stavanger

Telefon fra utland : +47 51 50 77 10
Telefaks: 51 56 45 92

E-post for tips: tips_kemner@stavanger.kommune.no

E-post: kemneren@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen