Arbeidsgiverkontroll

Kemneren i Stavanger gjennomfører bokettersyn hos arbeidsgivere i Stavanger, Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy, Hjelmeland, Forsand, Bjerkreim, Sokndal, Eigersund og Lund.

Formålet med arbeidsgiverkontrollen er å påse og sikre at alle opplysninger om lønn/ytelser blir korrekt innberettet på a-meldinger, samt at skattetrekk og arbeidsgiveravgift blir korrekt beregnet, oppbevart , innberettet og innbetalt i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler. Kontrollen er hjemlet i skattebetalingsloven § 5-13.

Kemneren i Stavanger

Åpningstider
Mandag - fredag: 09.00 - 15.00

Sentralbord Kemneren:
51 50 77 10

Åpningstider sentralbord Kemneren
Mandag - fredag: 09.00 - 14.30

Sentralbord Stavanger kommune:
51 50 70 90

Besøksadresse:
Lagårdsveien 46,
4010 Stavanger (Skattens hus)

Postadresse:
Postboks 118 Sentrum, 4001 Stavanger

Telefon fra utland : +47 51 50 77 10
Telefaks: 51 56 45 92

E-post for tips: tips_kemner@stavanger.kommune.no

E-post: kemneren@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen