Fritak for solidaransvar

Søknad om fritak for solidaransvar gjelder for oppdragstakere med kontorkommune Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Forsand og Kvitsøy.

Utgangspunktet for solidaransvar er skattebetalingsloven § 4-1, 2. ledd. Når arbeidstakere stilles til rådighet for andre, påhviler pliktene etter skattebetalingsloven med forskrifter både oppdragsgiver og oppdragstaker. Etter samme bestemmelse kan skatteoppkrever bestemme at den ene av de ansvarlige partene fritas for ansvaret. Det må som hovedregel søkes om fritak før oppdraget starter. Dersom dette ikke er mulig, må søknad sendes innen 14 dager etter at oppdraget har startet. Fritak vil da bli gitt fra oppstartsdato. Sendes søknaden inn senere, vil fritak kun bli gitt fra det tidspunkt søknaden ble mottatt av Kemneren i Stavanger.

Infoskriv og skjema finner du her: Søknad om fritak solidaransvar

Følgende må legges ved søknaden:  

1) Avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker hvor det blant annet fremgår hvem som skal ivareta pliktene etter skattebetalingsloven, hvem er arbeidsgiver. Dette vil ofte fremgå av kontrakt/avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. I andre tilfeller må det fremlegges en skriftlig avtale mellom partene om hvem som skal ivareta nevnte plikter.

2) Dersom kontrakten/avtalen ikke inneholder opplysninger om hvilke personer som skal omfattes av fritaket, må liste over disse (fødselsdato og navn) også innsendes. Dersom ytterligere personer skal omfattes av fritaket, må ny søknad innsendes. Det må da søkes om at gjeldende fritak også skal omfatte disse.

3) Bekreftelse på at skattetrekkskonto benyttes fra oppdragstakers revisor, regnskapsfører eller bank skal bekrefte at selskapet har egen skattetrekkskonto og at denne brukes i henhold til skattebetalingslovens regler. Bekreftelsen må være utstedt i løpet av siste halvår. Alternativt kan kontoutskrift fra oppdragstakers skattetrekkskonto for siste halvår innsendes.

Fritaket gjelder bare egne ansatte.

Kemneren i Stavanger

Åpningstider
Mandag - fredag: 09.00 - 15.00

Sentralbord Kemneren:
51 50 77 10

Åpningstider sentralbord Kemneren
Mandag - fredag: 09.00 - 14.30

Sentralbord Stavanger kommune:
51 50 70 90

Besøksadresse:
Lagårdsveien 46,
4010 Stavanger (Skattens hus)

Postadresse:
Postboks 118 Sentrum, 4001 Stavanger

Telefon fra utland : +47 51 50 77 10
Telefaks: 51 56 45 92

E-post for tips: tips_kemner@stavanger.kommune.no

E-post: kemneren@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen