Skattetrekk

"Skattetrekk" er en samlebetegnelse for forskuddstrekk, utleggstrekk (påleggstrekk) og kildeskatt. Her er de generelle reglene for forskuddstrekk og utleggstrekk omtalt.

Trekkplikt
Arbeidsgivers plikt til å foreta forskuddstrekk er fast­satt i skattebetalingsloven §§ 5-4, 1. ledd og 5-6. Trekkplikten omfatter alle ytelser som etter gjeldende bestemmelser er gjenstand for forskuddstrekk, også godtgjørelser i helt kortvarige arbeids­forhold. Det er ikke noe krav om at det skal fore­ligge et ansettelsesforhold.

Har skatteoppkreveren nedlagt utleggstrekk plikter arbeidsgiver å foreta utleggstrekk i samsvar med de bestemmelser som er gitt i trekkpålegget, se skattebetalingsloven §§ 14-4 og 14-5 og skattebetalingsforskriften §§ 14-4 og 14-5.

Arbeidsgivers ansvar
Arbeidsgiver er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for at trekk blir foretatt og oppgjør gitt, jf. ansvarsbestemmelsene i skattebetalingsloven § 16-20.

Skattekort
Mer informasjon om skattekort finner du på skatteetaten.no.

Kemneren i Stavanger

Åpningstider
Mandag - fredag: 09.00 - 15.00

Sentralbord Kemneren:
51 50 77 10

Åpningstider sentralbord Kemneren
Mandag - fredag: 09.00 - 14.30

Sentralbord Stavanger kommune:
51 50 70 90

Besøksadresse:
Lagårdsveien 46,
4010 Stavanger (Skattens hus)

Postadresse:
Postboks 118 Sentrum, 4001 Stavanger

Telefon fra utland : +47 51 50 77 10
Telefaks: 51 56 45 92

E-post for tips: tips_kemner@stavanger.kommune.no

E-post: kemneren@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen