Bankkonto for utbetaling

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt innen to uker etter at skatteoppgjøret er klart. De fleste vil få beløpet direkte inn på sin bankkonto. Ønsker du at pengene kommer inn på et annet kontonummer enn det som er oppgitt i siste selvangivelse, kan du endre dette elektronisk i Altinn innen 15. mai.

Klikk her for å endre kontonummer i Altinn.

Du kan fortsatt endre kontonummer etter 15. mai ved å bruke kemnerens elektroniske skjema for endring av kontonummer.

Eller du kan sende dokumentasjon på konto sammen med gyldig legitimasjon med bilde til kemneren@stavanger.kommune.no.

Dersom fristen for å endre kontonummer elektronisk er utløpt, eller hvis kontonummeret du ønsker å benytte ikke er registrert, kan vi endre kontonummeret manuelt frem til en uke før dato for skatteoppgjøret ditt. 

Utbetalinger skjer kun til godkjente kontoer
Vi kan i utgangspunktet ikke sette penger inn på andre bankkontoer enn de som er registrert på skattyter i Skatteetatens kontoregister. Skattedirektoratet har bestemt at skattyter som hovedregel kun kan få tilbakebetalt skatt til kontoer som vedkommende selv eier. Dette er for å sikre at beløpet blir utbetalt til rett person.

Noen kontoer er ikke egnet til utbetaling av skattepenger. Det er bl.a. utlånskontoer, kredittkortkontoer og sperrede kontoer. Hvis du ikke har en konto som er godkjent for utbetaling av skattepenger, bør du kontakte banken for å få opprettet en slik konto. Det vil typisk være en brukskonto eller annen konto med minibankkort. Kontoen vil da bli registrert i kontoregisteret og kunne benyttes som utbetalingskonto ved skatteoppgjøret.

Jeg har nettopp fått ny konto, må jeg gi beskjed om dette?
Hvis du har opprettet ny konto i løpet av året, vil denne kontoen komme opp som et valg i Altinn fra og med neste år. Hvis du allerede har mottatt årets skatteoppgjør, trenger du ikke å informere oss om dette, så lenge du husker å endre kontoen i Altinn innen 15. mai neste år.

Jeg og min ektefelle bruker samme konto
Mange ektefeller har felles konto, som begge disponerer. Banken registrerer imidlertid bare én av ektefellene som kontoeier, og av sikkerhetsmessige grunner fjernes kontoen automatisk som utbetalingskonto hos den som ikke står som eier hvert år. Hvis dette gjelder deg, og du ønsker at til gode skatt skal settes inn på en slik konto, må du gi beskjed om dette hvert år.

For å legge kontoen inn i systemet trenger vi dokumentasjon fra banken som viser at du disponerer kontoen, sammen med gyldig legitimasjon med bilde.

Upersonlige skattytere

Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) kan endre kontonummer i Altinn frem til august, eller bruke vårt elektroniske skjema for å endre kontonummer.

Utbetalingskort
De som har reservert seg, ikke har egnet konto eller har valgt dette som utbetalingsmåte på selvangivelsen, får tilsendt utbetalingskort. Utbetalingskort kan heves på postkontor og i de fleste banker. Hvis du ikke ønsker utbetalingskort til neste år, og årsaken til at du har fått tilsendt utbetalingskort er at du har en kontotype som ikke er godkjent for utbetaling av skattepenger, må du kontakte banken og opprette ny konto som kan benyttes til mottak av skattepenger.

Utbetaling til konto som ikke lenger er i bruk
Hvis du har sagt opp kontoen din og har glemt/ikke rukket å endre konto innen fristen, vil vi forsøke å utbetale til den oppsagte kontoen. Vi vil da få beskjed fra banken at kontoen ikke kan brukes, og utbetale beløpet på nytt til en annen konto som er registrert på deg, eller sende utbetalingskort. Dette kan føre til at utbetalingen blir noe forsinket.

Kemneren i Stavanger

Åpningstider
Mandag - fredag: 09.00 - 15.00

Sentralbord Kemneren:
51 50 77 10

Åpningstider sentralbord Kemneren
Mandag - fredag: 09.00 - 14.30

Sentralbord Stavanger kommune:
51 50 70 90

Besøksadresse:
Lagårdsveien 46,
4010 Stavanger (Skattens hus)

Postadresse:
Postboks 118 Sentrum, 4001 Stavanger

Telefon fra utland : +47 51 50 77 10
Telefaks: 51 56 45 92

E-post for tips: tips_kemner@stavanger.kommune.no

E-post: kemneren@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen