Hvem svarer på hva?

Skal du spørre Kemneren eller Skatteetaten?

Kemneren

 Skatteavregningen

• sender deg selve skatteoppgjøret
• hjelper deg hvis innbetalt skatt ikke stemmer med dine lønnsoppgaver/kvitteringer

Skatt til gode

• utbetaler skatt til gode etter at du har mottatt skatteoppgjøret

Obs! Deler av eller hele tilgodebeløpet blir ikke utbetalt hvis du skylder restskatt, kommunale avgifter e.l.

Skyldig restskatt/forskuddsskatt

• mottar innbetaling av forskuddsskatt/restskatt
• sender ut betalingsblanketter
• svarer på spørsmål vedrørende betaling
• hjelper deg å finne løsninger hvis du ikke kan betale innen fristen

 

Kontakt Kemneren i Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger

Postadresse: 
Postboks 118 Sentrum, 4001 Stavanger

Sentralbord: 51 50 77 10

Epost: kemneren@stavanger.kommune.no

 
--------------------------------------------------------------------------------

Skatt vest

 Selvangivelse/skatteoppgjør

• mottar selvangivelsen fra deg
• sender deg utskrift av skatteoppgjør dersom du ber om det
• hjelper deg hvis inntekt/fradrag/formue eller gjeld er feil
• kontrollerer inntekter og fradrag
• fastsetter skatte- og trygdeavgiftsgrunnlaget
• fastsetter pensjonspoeng

Skattekort/forskuddsskatt

• fastsetter/endrer forskuddsskatten
• skriver ut skattekort/frikort
• endrer skattekort/frikort

Klage/endring

• behandler klage på skatteoppgjøret

Obs! Dersom du klager på skatteoppgjøret, skal du likevel betale restskatten til forfall. Husk at det påløper forsinkelsesrenter.

 

Kontakt Skatt vest

Besøksadresse:
Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger

Postadresse:
Postboks 8103, 4068 Stavanger

Tlf. 800 80 000
 
http://www.skatteetaten.no/

Kemneren i Stavanger

Åpningstider
Mandag - fredag: 09.00 - 15.00

Sentralbord Kemneren:
51 50 77 10

Åpningstider sentralbord Kemneren
Mandag - fredag: 09.00 - 14.30

Sentralbord Stavanger kommune:
51 50 70 90

Besøksadresse:
Lagårdsveien 46,
4010 Stavanger (Skattens hus)

Postadresse:
Postboks 118 Sentrum, 4001 Stavanger

Telefon fra utland : +47 51 50 77 10
Telefaks: 51 56 45 92

E-post for tips: tips_kemner@stavanger.kommune.no

E-post: kemneren@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen