Privatperson

Når du har inntekt eller formue vil du være skattepliktig. Skatten innbetales ved at lønnsutbetaler/arbeidsgiver trekker deg i lønn (forskuddstrekk) eller ved at det skrives ut forskuddsskatt.

Skattekort/skattetrekksmelding
Hvor mye arbeidsgiveren din skal trekke deg i forskuddstrekk står på skattekortet. Det er ditt ansvar at skattekortet er riktig. Vil du trekke mer enn det som står på skattekortet, kan arbeidsgiveren gjøre dette uten at du trenger å søke om nytt skattekort. Hvis skattekortet har for høyt trekk, kan du søke om nytt skattekort (arbeidsgiveren kan ikke trekke mindre enn det som er angitt på skattekortet).

For mer informasjon, se skatteetaten.no.

Skatteoppgjør
For at skattemyndighetene skal kunne beregne riktig skatt er det viktig at selvangivelsen din er riktig.

På selvangivelsen er det en foreløpig beregning av skatten. Hvis du ønsker, kan du betale inn ekstra skatt (tilleggsforskudd), slik at du slipper å betale renter på restskatten. Fristen for å betale tilleggsforskudd er 31. mai. Hvis betalingen skal registreres som tilleggsforskudd, må KID-nummer for tilleggsforskudd og riktig inntektsår (det året skatten gjelder) brukes.

Når selvangivelsene er behandlet vil du motta skatteoppgjøret, som viser om du har penger til gode, eller får restskatt. Hvis du har penger til gode, vil dette bli overført til din konto. Kontonummeret står på skatteoppgjøret ditt.

Klage på skatteoppgjøret
Hvis du mener at skatteoppgjøret ditt er feil, må du sende skriftlig klage innen gjeldende frister. Klagen skal sendes til Skatteetaten eller Kemneren avhengig av hva den gjelder.

Vær oppmerksom på at selv om du klager på skatteoppgjøret, skal restskatten betales ved forfall.

Forskuddsskatt

Har du fått utskrevet forskuddsskatt?

Det er Skatteetaten som fastsetter og utskriver forskuddsskatt, og det er kun de som kan endre en utskrevet forskuddsskatt. Informasjon om størrelsen på forskuddsskatten vil fremgå av skattetrekksmeldingen. Størrelsen på forskuddsskatten er beregnet på bakgrunn av siste kjente ligning, eller ved endring av skattekort/forskuddsskatt. Dersom inntekt eller fradrag blir vesentlig forandret, bør du kontakte Skatteetaten for å få endret forskuddsskatten.

Betalingsfrister
Forskuddsskatten forfaller til betaling i 4 like store terminer: 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Dersom en termin av forskuddsskatten ikke blir betalt ved forfall, vil hele skatten forfalle til betaling.

Betaling skal skje til  følgende kontonummer for skatt og avgift:

Stavanger     6345.06.11036
Kvitsøy 6345.06.11443
Finnøy 6345.06.11419
Rennesøy 6345.06.11427
Randaberg          6345.06.11273
Forsand 6345.07.11294

Kemneren i Stavanger

Åpningstider
Mandag - fredag: 09.00 - 15.00

Sentralbord Kemneren:
51 50 77 10

Åpningstider sentralbord Kemneren
Mandag - fredag: 09.00 - 14.30

Sentralbord Stavanger kommune:
51 50 70 90

Besøksadresse:
Lagårdsveien 46,
4010 Stavanger (Skattens hus)

Postadresse:
Postboks 118 Sentrum, 4001 Stavanger

Telefon fra utland : +47 51 50 77 10
Telefaks: 51 56 45 92

E-post for tips: tips_kemner@stavanger.kommune.no

E-post: kemneren@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen