Ny tjeneste for endring av skattekort

Stavanger kommune er en av 87 kommuner som kan ta i bruk den nye digitale tjenesten for endring av skattekort fra 11. mai 2016.

Som en del av moderniseringsløpet i Skatteetaten pågår det nå et større prosjekt innenfor forskudd, skatteberegning og skatteoppgjør. Moderniseringen vil også bidra til mer brukervennlige digitale tjenester for skattyterne, hvor en er ny tjeneste for endring av skattekort.

Skattekontorene og Skatteopplysningene er godt informert, og lært opp i bruken av den nye løsningen, slik at de vil kunne bistå innbyggerne ved behov.

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt Skatteopplysningen (tlf. 800 80 000), eller les mer på nettsidene til skatteetaten.

Kemneren i Stavanger

Åpningstider
Mandag - fredag: 09.00 - 15.00

Sentralbord Kemneren:
51 50 77 10

Åpningstider sentralbord Kemneren
Mandag - fredag: 09.00 - 14.30

Sentralbord Stavanger kommune:
51 50 70 90

Besøksadresse:
Lagårdsveien 46,
4010 Stavanger (Skattens hus)

Postadresse:
Postboks 118 Sentrum, 4001 Stavanger

Telefon fra utland : +47 51 50 77 10
Telefaks: 51 56 45 92

E-post for tips: tips_kemner@stavanger.kommune.no

E-post: kemneren@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen