Trekk i lønn (utleggstrekk)

Utleggstrekk er trekk i lønn for å dekke skattekrav. Arbeidsgivere blir pålagt av Kemneren å utføre trekket.

Mener du trekket er for høyt?
Når vi skal trekke deg i lønn/ytelser, bruker vi opplysningene vi har om din økonomi. Dersom du ikke har sendt inn opplysninger til oss før trekket skulle starte, bruker vi inntektene fra forrige ligningsår, dvs. det du tjente i fjor.

Det kan også være andre årsaker til at trekket bør endres, for eksempel:

  • Du har flere utgifter vi kan ta hensyn til.
  • Din sivilstatus er endret, og du har blitt alene om utgiftene.

Dersom du mener at beregningsgrunnlaget ikke er korrekt, må du ta kontakt med oss for å få tilsendt et søknadsskjema.

NB! Du vil ikke automatisk få lavere trekk, selv om du søker. Vi vurderer opplysningene vi har, og nye opplysninger som du gir, for å beregne om trekket er riktig.

Hvordan gjør vi beregningen?

  Inntekter (nettolønn, trygdeytelser mm.)
- Utgifter (boutgifter, barnepass mm.)
- Livsopphold
Månedlig trekk


Hvis beregningen vår viser at du ikke har nok igjen til å kunne leve for, vil vi ikke sette i gang trekk.

Gjennomføring av utleggstrekk
Ved et utleggstrekk, pålegger vi din arbeidsgiver eller NAV å utføre trekket i din lønn/ytelse. Arbeidsgiver eller NAV er pliktig etter loven å utføre det trekket vi ber om.

Et utleggstrekk vil gi deg en betalingsanmerkning. Den vil bli slettet så snart du har betalt det du skylder. 

Konsekvenser av utleggstrekk for din samboer/ektefelle
Vi tar ikke utlegg i din samboers eller ektefelles lønn/ytelser. Vi har imidlertid muligheten til å beregne trekket ut fra husholdningens samlede inntekter og utgifter. Samboer eller ektefelle kan dermed bli berørt av trekket, fordi husholdningens inntekter blir redusert i trekkperioden.

Klage på utleggstrekk
Du kan klage til oss hvis du mener at vårt vedtak om utleggstrekk er feil. Da må du sende en skriftlig klage til oss, med opplysninger om din økonomi. Disse opplysningene må dokumenteres. Dersom vi opprettholder vår avgjørelse, oversendes saken til tingretten for behandling. Vi minner om at dersom saken oversendes til tingretten, må du betale ett rettsgebyr (kr 1 025). 

NB! Klagen din stopper ikke innkrevingen av kravet. 

Kemneren i Stavanger

Åpningstider
Mandag - fredag: 09.00 - 15.00

Sentralbord Kemneren:
51 50 77 10

Åpningstider sentralbord Kemneren
Mandag - fredag: 09.00 - 14.30

Sentralbord Stavanger kommune:
51 50 70 90

Besøksadresse:
Lagårdsveien 46,
4010 Stavanger (Skattens hus)

Postadresse:
Postboks 118 Sentrum, 4001 Stavanger

Telefon fra utland : +47 51 50 77 10
Telefaks: 51 56 45 92

E-post for tips: tips_kemner@stavanger.kommune.no

E-post: kemneren@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen