Skole og utdanning

  • Stavanger har 40 skoler med rundt 14.500 elever fordelt på 27 barneskoler, 11 ungdomsskoler og to 1-10 skoler. Johannes læringssenter, Stavanger kulturskole og Lenden skole og ressurssenter som gir tilbud til elever med psykiske lidelser og psykososiale vansker hører også inn under skoletilbudet i kommunen. Auglend skole har tilbud om undervisning tilpasset hørselshemmede.

     

V%c3%a5land_skole_klasseromsituasjon_bredde4

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen