Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen

Kommunalstyret for oppvekst vedtok 11. mai 2016 at IKT-strategi for stavangerskolen 2013-2020, vedtatt juni 2013, evalueres og fremmes til ny politisk behandling. En ny strategi ble vedtatt i samme utvalg 14. desember 2016, gjeldende fra 1. januar 2017.

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-2020 skal først og fremst si noe om de overordnede pedagogiske målene, heller enn å beskrive tekniske løsninger, plan for kompetanseheving og økonomiske disponeringer. Konkrete økonomiske disponeringer og plan for kompetanseheving vil bli synliggjort i en handlingsplan som rulleres og behandles årlig i kommunalstyret for oppvekst.
 

Det overordnede målet i strategien er todelt:

  • IKT skal være en integrert del av læringen, og bidra til mer relevant kompetanse og et best mulig læringsutbytte i hvert enkelt fag. Det er et mål at alle elever har likeverdig tilgang til de rette digitale verktøyene. Alle elever skal derfor disponere en egen digital enhet.
  • IKT-strategien skal bidra til utvikling av elevenes og ansattes digitale kompetanse og digitale dømmekraft.


IKT-strategien legger dessuten til grunn tre hovedprinsipper:

  • variasjon
  • tilpasset opplæring
  • vurdering for læring

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen