Johannes læringssenter

Johannes læringssenter

Johannes læringssenter gir opplæring i samsvar med lover og forskrifter til nyankomne flyktninger og innvandrere (barn og voksne) og til voksne som har behov for en fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom eller skader. Senteret er også et ressurssenter for personer over 18 år som har betydelig redusert syn og/eller hørsel.

Barnehage: Innføringsbarnehage med 54 plasser til barn av nyankomne flyktninger, avdeling for flerspråklige assistenter og flerkulturelt veilederkorps.

Grunnskole barn og ungdom: Innføringsskole for 1.-10. trinn, avdeling for flerspråklige lærere og sosialpedagogisk rådgivningstjeneste.

Veilederkorpset for barnehage og skole: Veiledning av barnehager og skoler i Stavanger kommune i arbeidet med flerspråklige barn/elever.

Voksenopplæring: Norskopplæring for innvandrere og flyktninger, Introduksjons-program for nyankomne flyktninger, Kvalifiseringsprogram for innvandrere, spesialpedagogisk opplæring, grunnskole for voksne (1.-10. årstrinn), fagstøtte innen data, syn og hørsel, rådgivningskontor for hørselshemmede, sosialpedagogisk rådgivningstjeneste, utdannings- og yrkesrådgivnigstjeneste, inntaks- og registreringskontor. 

Johannes læringssenter har egne nettsider. Her finner du informasjon om:

Kontakt oss
- besøksadresse: Haugesundsgata 27, 4014 Stavanger
- postadresse: Postboks 1576 Kjelvene, 4093 Stavanger
- telefon 51 50 66 00
- e-post: post@johannesls.no
- internett: Johannes læringssenter

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen